TECHOS
Catala Castellano
+34 646 511 780
info@aisladur.com

Nuestros materiales:

Planxes de guix laminat:

L'element bàsic per a l'execució de les Unitats Constructives PLADUR ® d'Albañilería Interior i Decoració és la Placa de Guix Laminat (PYL s / UNE 102023). Està format per una ànima de guix entre dues cel · luloses especials i es presenta en plaques de diferents gruixos, amples i llargs.

Aquest material no és un producte nou, ja que va néixer fa més de 100 anys, als Estats Units, sent per tant anterior a molts materials considerats "Tradicionals". El material va arribar a Europa l'any 1.917, aconseguint un alt desenvolupament al llarg de tota ella, havent col·locat més de 100.000 milions de m2 en tothom.

Aïllament, l'únic camí cap a la sostenibilitat:

Una de les peces clau que ha de tenir molt en compte en el camí cap a l'eficiència és sens dubte el camp de l'aïllament. qual Segons els experts en aquest sector, només atenent a aquests criteris serà possible edificar disminuint el consum d'energia, mantenint els mateixos serveis energètics - sense renunciar al confort i qualitat de vida - protegint el medi ambient, assegurant el proveïment i fomentant un comportament sostenible en el seu ús.

Falsos sostres:

Els sostres registrables o solucions constructiva en sostres desmuntables, es caracteritzen per ser un sistema de perfileria metàl · lica, que crea un entramat sobre el qual descansen les plaques.

Lames d'alumini i PVC:

El sostre d'alumini i PVC per a cuina i bany, va ser introduït a Espanya el 1988, pensat com a complement final de decoració i dissenyat per als ambients més cuidats de la casa creant una nova dimensió. El sostre d'alumini és un sostre decoratiu fabricat en alumini o PVC prelacat amb pintures inalterables i resines alifàtiques.

S'instal · fàcilment sense necessitat de obres, és de fàcil neteja, desmuntable i permet incorporar tot tipus d'il·luminació.

Guix manual i projectat:

Instal·lem a les obres, sitges per subministrar el material emprat i el portem mitjançant els nostres equips pneumàtics a qualsevol punt de l'obra, evitant així el emmagatzematge de sacs, palets i paper sobrant, sense que per a això utilitzem el continu suport del gruista, en cas de no poder instal · lar sitges, l'obra es realitzaria de forma tradicional, amb sacs.

La producció aproximada és d'un habitatge al dia, tant sostres com parets amb un equip. (Una màquina dues persones) 220 m2 aproximadament

Morters projectats:

Aplicació: Morter específic per projectar amb màquines en parets interiors siguin per a zones humides, cuines i banys, etc., o siguin per a pintar
garatges, façanes, etc. Per oferir aquesta partida necessitem el desglossament de metres i zones d'aplicació. Si fossin façanes, visitar l'obra i veure plànol.

Morters ignífugs:

la finalitat última de millorar la seguretat de persones i béns, els sistemes de protecció passiva que a més suposen una aplicació més competitiva. Així, dels Serveis morters ignífugs tenen un rendiment d'aplicació més i requereixen un menor consum de material.

Oferim assessorament en tècniques de protecció passiva i normativa vigent, disseny i enginyeria de solucions tècniques, subministrament de sistemes constructius
degudament assajats i autoritzats, i supervisió final en obra per assegurar els màxims estàndards de qualitat i seguretat.

- Protecció estructural.
- Compartimentació en sectors d'incendi.
- Protecció i segellat d'instal · lacions.
- Protecció de propagació exterior.