TECHOS
SOSTRES TECHOS
+34 646 511 780
info@aisladur.com

Projecte: Nou parc de bombers Vall

Descripció del projecte:

El nou parc de bombers se situa en un solar pràcticament pla al polígon industrial Palau de Reig, a Valls. Es pretén generar un edifici compacte i introvertit, dissenyat com un objecte aïllat. Es crea un volum rectangular, alineat amb el carrer Fusters. La meitat del volum està ocupat per les cotxeres i serveis associats, amb heliport a la coberta, i en l'altra meitat se situen les dependències del parc.

Serveis realitzats:
  • Sostres desmuntable 60x60 AMF Filigran.
  • Sostre vinílic 60x60.
  • Faixes perimetrals en sostre.
  • Sostre continu de guix laminat.

Tornar