Bioconstrucció, edificis centrats en el benestar

La construcció de cases passives o sostenibles està a l’ordre del dia per a seguir amb el desenvolupament urbà limitant el nostre impacte en el medi ambient.

La bioconstrucció és una disciplina que estudia la relació de les persones amb els edificis, per a crear espais centrats en el benestar general i particular. Ha arribat a la seva fi la tendència de construir per construir sense pensar en l’entorn natural, el medi ambient i les persones que poden veure’s afectades.

Centrar-se en el benestar

Cada vegada més, el disseny i la projecció d’habitatges i altres edificis s’enfoca a la sostenibilitat i és tendència posar el benestar de les persones com a objectiu principal. Un dels aspectes més importants en aquesta filosofia és projectar i construir edificis eficients que garanteixin un baix consum energètic, i que també garanteixin la qualitat de l’aire interior.

Per a aquest propòsit és necessari evitar l’ús de materials i productes contaminants a l’interior de l’habitatge, i també comptar amb una bona ventilació i productes que garanteixin la neteja de l’aire. A Aisladur treballem amb aquesta mena de productes, com la gamma de plaques Activ’Air de Placo, que actuen per corregir la presència de compostos orgànics volàtils a l’aire interior, millorant així la seva qualitat.

L’ús d’aquesta mena de materials, combinat amb una construcció i distribució que asseguri la correcta ventilació de l’edifici, garanteix un aire interior de bona qualitat. Encara que sembli una cosa mínima, perquè el procés és invisible, el fet de garantir la qualitat de l’aire interior al nostre habitatge i també al nostre espai de treball, es tradueix en una reducció molt considerable del risc de patir malalties respiratòries.

Reduir el consum

La reducció del consum energètic és positiva en molts aspectes, des de l’econòmic, ja que clarament repercuteix en el descens de l’import de la factura de la llum, fins al seu impacte en el medi ambient. Però també té el seu impacte en el benestar dels usuaris o habitants de l’edifici en qüestió, ja que la regulació de la temperatura de manera natural, evita haver de recórrer a sistemes de climatització, que usats en excés, poden afectar la salut.

Amb un bon aïllament tèrmic, una distribució dissenyada per aprofitar la llum solar i una bona ventilació, podem aconseguir una temperatura interior estable i agradable que resultarà molt més fàcil de mantenir que en una altra mena de construccions.

La calefacció artificial com a font principal de calor en espais grans tendeix a ser un problema, ja que el termòstat pot trobar-se en un punt que no representi la temperatura real, i llavors la calefacció és insuficient, resultant en una temperatura interior massa baixa. O pot ser que s’abusi de la climatització, arribant a una temperatura massa alta que pot resultar molesta, a més de repercutir de manera escandalosa en el consum elèctric o de gas. Amb un espai ben aïllat, orientat i ventilat, és més fàcil controlar la temperatura interior, evitant aquest tipus de problemes.

Una cosa similar pot passar a l’estiu, especialment en zones com Tarragona, en què els estius són especialment humits i calorosos. En espais mal aïllats, la humitat es fica a l’interior i la temperatura acaba pujant de manera incontrolable, la qual cosa pot derivar en un abús de l’aire condicionat, que podria acabar afectant la salut dels usuaris. Un aire condicionat massa fort pot provocar dolors d’esquena, de coll i refredats.

Comptant amb un espai ben aïllat i ventilat, l’aire condicionat pot utilitzar-se de manera suau, per a reduir lleugerament la temperatura, que ja queda bastant controlada per l’entorn de manera natural.

Aquest tipus de construccions, centrades a garantir el benestar de les persones i a respectar l’entorn, acaben sent positives en diversos aspectes. Per aquest motiu, en Aisladur treballem amb projectes d’aquest tipus, assegurant l’aïllament tèrmic i la qualitat de l’aire interior.