Com aconseguir un bon aïllament tèrmic i estalviar energia a la teva llar

Hi ha diverses tècniques i materials adequats per a aconseguir un bon aïllament en una casa particular, ajudant a mantenir una temperatura interior estable i reduir el consum elèctric.

L’aïllament tèrmic és un factor molt necessari en qualsevol mena de construcció, però sobretot en les que estan pensades per a acollir activitat humana de manera habitual. Pel que les cases particulars són, per descripció, un dels espais en els quals és més important comptar amb un bon aïllament.

La transferència de calor o tèrmica és un fenomen que es dóna de manera natural entre els objectes que estan subjectes a temperatures diferents. Per exemple, si col·loquem una font de calor enganxada a un element de fusta, com ara una porta, aquesta porta s’anirà escalfant i eventualment acabarà augmentant la temperatura del que estigui a l’altre costat d’aquesta porta.

Els materials adequats

Hi ha molts materials que són sensibles a la transferència tèrmica, però també n’hi ha d’altres que són resistents. Posem un exemple, tenim una habitació tancada amb una estufa encesa, i en aquest cas les parets no estan tractades per a aïllar l’espai, per la qual cosa si la temperatura exterior és molt més freda que la interior. La calor que hi ha a l’interior es transmetrà a les parets, i sortirà a l’exterior. El que passarà és que l’estufa continuarà consumint, però com la calor que genera aquesta estufa s’anirà escapant cap a l’exterior, l’habitació no estarà mai prou calenta.

Per contra, si les parets i el sostre estan dissenyats per a aïllar tèrmicament, amb encendre l’estufa de tant en tant per a mantenir una temperatura agradable hi haurà més que suficient. Perquè la calor no s’escaparà, i no serà necessari gastar tanta energia per a mantenir l’habitació calenta. Més o menys l’explicació és la mateixa si tenim una temperatura exterior molt alta i un aparell d’aire condicionat a l’interior.

Reduir el consum energètic

En resum, un bon aïllament tèrmic ens garanteix una despesa energètica molt reduïda i una factura de la llum més baixa per a mantenir una temperatura interior agradable. El clima mediterrani amb el qual comptem en la zona de Tarragona ens proporciona hiverns suaus i estius calorosos i bastant humits, però encara que els hiverns no siguin extrems, el més habitual en aquesta zona és consumir energia tant a l’hivern com a l’estiu per a mantenir un interior confortable.

Per això, assegurar-nos un bon aïllament tèrmic a casa serà una inversió absolutament rendible, ja que reduir el consum energètic per a la climatització es tradueix es forma molt evident en la factura de la llum.

En Aisladur som experts en el disseny i instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic tant per a empreses, obra pública, com a particulars, i treballem sobretot en la zona de Tarragona. Amb les plaques de guix laminat de Placo, fabricades amb materials aïllants per a contribuir a eliminar la transferència de calor, repensem cada espai per a aïllar-lo de manera efectiva.

Els mètodes d’aïllament tèrmic més efectius s’instal·len en façanes, parets, sostres i sòls, ja que és important crear una cambra d’aire o un espai de ventilació entre les capes, per a ajudar a la regulació de la temperatura. Les façanes ventilades, els falsos sostres i els sòls tècnics permeten crear aquest espai, generant una regulació natural de la temperatura interior.

En habitatges de nova construcció, és important que el projecte ja estigui pensat per a implementar l’aïllament tèrmic des d’un principi. Però en Aisladur també som experts en reformes per a adaptar cada espai i aïllar-lo correctament. Amb un bon aïllament, el consum energètic baixarà considerablement en poc temps, i l’estalvi en la factura de la llum compensarà les despeses a llarg termini.