Passivhaus: Estalviar construint nous espais eficients

  • Home
  • Aisladur
  • Passivhaus: Estalviar construint nous espais eficients
passivhaus tarragona

Es tracta d’un estàndard reconegut internacionalment en la construcció d’habitatges i altres edificis eficients, en els quals un bon aïllament tèrmic és la clau.

Actualment, la preocupació per estat del planeta és creixent i generalitzada, la contaminació i el deteriorament progressiu del medi ambient generen la necessitat de buscar altres formes, menys agressives, d’entendre la producció. La iniciativa Passivhaus o Passive House Institute és una nova tendència en la construcció d’edificis, reconeguda a nivell internacional, en la qual el principal objectiu és aconseguir edificacions energèticament eficients i sostenibles.

Encara que el concepte Passivhaus porta incorporada la paraula «casa», la filosofia de construir edificis sostenibles i de baix consum o fins i tot autosuficients energèticament, pot aplicar-se a tota mena d’edificacions. Ja siguin oficines, locals, escoles o habitatges, l’eficiència energètica és positiva aplicada a qualsevol d’aquests camps.

Construir pensant en el clima

Perquè una edificació sigui realment eficient en el consum d’energia per a la climatització, cal tenir en compte en quina mena de clima realitzarem aquesta construcció. No és el mateix construir pensant en el fred habitual d’Alemanya, Noruega o Dinamarca, que fer-lo pensant en la calor del Tròpic.

A Tarragona ens trobem amb el clima Mediterrani, en el qual la humitat i les altes temperatures a l’estiu acostumen a ser el principal problema. Però encara que els hiverns mediterranis siguin suaus, també es necessita climatització durant els mesos més freds, així que en aquesta zona ens trobem amb la necessitat d’un bon aïllament tèrmic per a evitar que entrin a l’interior tant el fred com la calor.

És important crear un espai ben aïllat, evitant la transmitància tèrmica i sense ponts tèrmics, per tant la construcció requereix un aïllament uniforme i sense punts febles. Els ponts tèrmics es creen en els espais en els quals el material aïllant s’interromp, creant un punt pel qual poden produir-se filtracions i es pot generar humitat, i en llocs com la zona de Tarragona, en la qual la humitat ja és molt alta, això podria arribar a ser un problema greu.

A Aisladur som experts en la instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic i a evitar l’aparició d’aquests punts febles que poden arribar a reduir l’efectivitat d’un bon aïllament de manera molt considerable.

Reduir el consum energètic

Perquè un espai compleixi amb els estàndards Passivhaus, és important que pugui tancar-se de manera hermètica i funcionar amb ventilació mecànica. Ja que per mitjà d’un aïllament tèrmic efectiu i total, aplicat a murs, teulada i terra, i incorporant també tancaments, portes i finestres hermètics i amb propietats aïllants, s’aconsegueix mantenir una temperatura interior estable i agradable, reduint el consum en sistemes de climatització en més d’un 70%.

Que un espai, ja sigui un habitatge, un bloc d’oficines o un local comercial, pugui regular de manera natural la temperatura interior, amb una necessitat de climatització artificial molt per sota de l’habitual, implica un gran estalvi en el consum d’energia i el converteix en un edifici sostenible. Un estalvi que es fa efectiu en la factura elèctrica.

La reducció del consum elèctric gràcies a l’aïllament pot complementar-se amb el consum d’energies renovables. Cal tenir en compte que a Espanya la legislació sobre la instal·lació de plaques solars pot arribar a complicar l’autoconsum d’energia. Però també és important remarcar que l’estalvi energètic en una construcció Passivhaus és realment alt, per la qual cosa el consum d’energia convencional es redueix de forma molt significativa i també ho fa el seu cost econòmic.