Casa Vicens de Gaudí

Casa Vicens de Gaudí a Barcelona

Aisladur realitza la rehabilitació i ampliació de la Casa Vicens, és un edifici modernista situat a Barcelona, al carrer de les Carolines 18-24. La Casa Vicens torna a lluir la seva millor cara. La primera casa projectada per l’arquitecte modernista Antoni Gaudí s’ha sotmès a una profunda rehabilitació per viure una nova etapa com a museu.

Treballs realitzats

  • Sistemes de guix laminat en extradossat i envans.
  • Falsos sostres continus.
  • Registres circulars en diferents diàmetres.
  • Solucions passives contra el foc.
  • Perfils especials per a sòcols i finestres.