Museu Monestir de Poblet

Museu Monestir de Poblet

Aisladur realitza la reforma del museu Restauració del Monestir de Poblet.

Treballs realitzats

  • Sostre continu llums a dues aigües.
  • Tradossats auto-portants de guix laminat.
  • Tapeta de guix laminat
  • Muntants verticals a tres cares de guix laminat.
  • Sostre continu de guix laminat.
  • Registre 200×200 amb comporta i marc de metall.