Parc de bombers de Valls

Parc de bombers de Valls

El nou parc de bombers se situa en un solar pràcticament pla al polígon industrial Palau de Reig, a Valls. Es pretén generar un edifici compacte i introvertit, dissenyat com un objecte aïllat. Es crea un volum rectangular, alineat amb el carrer Fusters. La meitat del volum està ocupat per les cotxeres i serveis associats, amb heliport a la coberta, i en l’altra meitat se situen les dependències de parc.

Treballs realitzats

  • Sostres desmuntable 60×60 AMF Filigran.
  • Sostre vinílic 60×60.
  • Faixes perimetrals en sostre.
  • Sostre continu de guix laminat.