Tots els avantatges d’instal·lar una façana de guix laminat

Aquesta mena de sistema presenten durabilitat i resistència als fenòmens atmosfèrics com ara la humitat i la calor.

Les plaques de guix laminat ofereixen moltes opcions d’ús, tant en interior com en exterior, però en aquest cas ens centrarem en els avantatges d’instal·lar una façana exterior de guix en un edifici de nova construcció o en una ampliació o reforma.

Els principals avantatges que garanteixen les plaques de guix respecte d’altres materials utilitzats habitualment en la construcció, a més de la lleugeresa i la resistència, són les altes propietats aïllants que pot presentar aquest producte.

Per a la instal·lació de sistemes exteriors, com ara les façanes, a Aisladur treballem sobretot amb sistemes resistents a l’aigua i la humitat, ja que es tracta de plaques de guix laminat amb fibra de vidre, un material que aporta resistència i aïllament, tant acústic com tèrmic.

Les plaques es poden col·locar directament com a revestiment exterior de la façana o amb el sistema de façana ventilada, fet que aporta a la construcció un extra d’aïllament que pot ser clau en l’estalvi energètic.

La façana ventilada consisteix a instal·lar un sistema de suport en el mur exterior que permet generar un buit entre aquest mur i el revestiment de guix laminat. Aquest espai crea el conegut «efecte xemeneia», que mitjançant la circulació d’aire, evita la transferència tèrmica i ajuda a mantenir una temperatura estable a l’interior de l’edifici.

A més, aquest espai resulta també útil com a aïllant acústic, ja que actua com a filtre natural contra el soroll exterior que pot resultar molest en ciutats transitades com Tarragona o Reus.

Les plaques de guix laminat aporten molts més avantatges a la façana de l’edifici, ja que en ser lleugeres i resistents presenten molta més durabilitat i menys deteriorament davant els fenòmens atmosfèrics més habituals a la zona de la Costa Daurada com ara la pluja, la humitat, la calor o les llargues hores d’exposició a la llum solar.

També poden ser un material clau per a la seguretat de l’edifici, ja que estan preparades per formar part de la protecció passiva contra el foc, gràcies a les seves propietats incombustibles i a la seva resistència estructural.

En resum, les façanes de placa de guix laminat resulten beneficioses per a la resistència, la durabilitat i la seguretat de qualsevol edifici, fet pel qual són àmpliament utilitzades en espais dedicats a una gran varietat de sectors.

A Aisladur realitzem instal·lacions per a edificis dedicats a la medicina, l’educació, a qualsevol mena d’activitat comercial, per a locals d’oci i per a residències particulars, ja que les propietats que ofereix el material són adequades per a tots tipus d’activitats.

L’aïllament acústic i tèrmic pot resultar en un gran estalvi energètic, que tindria un impacte positiu tant econòmic com mediambiental.

La seguretat que representa la protecció passiva contra incendis és necessària en qualsevol sector, sigui públic o privat.

I la resistència i la durabilitat són propietats universals en el camp de la construcció i les reformes.