La importància de l’aïllament acústic a les aules

Els centres educatius són un espai en el qual és especialment necessari tenir un condicionament acústic de qualitat, ja que el rendiment escolar en depèn.

Actualment a les escoles, instituts i fins i tot a les universitats s’utilitzen formes d’ensenyament bastant diferents de les classes més tradicionals, sobretot en referència al soroll que generen.

Per exemple, fa uns anys, el més habitual era que el professor o mestre dirigís les explicacions cap als seus alumnes, posés algun vídeo o pel·lícula, i parlés sobre això. Però actualment, és molt habitual que, després d’una petita introducció, es demani als estudiants que debatin en grup sobre el tema que s’ha tractat o que busquin recursos audiovisuals relacionats. Pel que fa a nens més joves, és possible que se’ls ofereixin materials que produeixen sorolls o que se’ls animi a experimentar amb la música.

Però, què passa quan això es fa en un espai que no està ben aïllat acústicament? Que es genera el caos. Pot ser que amb un grup d’estudiants universitaris, ells mateixos s’adonin de la situació i intentin regular el seu volum, però amb nens i adolescents, el més probable és que el soroll vagi incrementant, resultant en temps lectiu perdut, crispació, incomoditat i nerviosisme.

Quan una aula no està ben condicionada acústicament, sobretot si es tracta d’un centre educatiu situat en un espai en el qual el soroll exterior és considerable, disminueixen les possibilitats de crear un bon ambient per a l’aprenentatge. En ciutats grans o mitjanes, com podrien ser Tarragona o Reus, la possibilitat que el soroll del trànsit o d’obres pròximes interfereixi amb l’activitat lectiva és molt alta, però un bon aïllament acústic ho pot solucionar.

A més, en un espai ben condicionat, amb materials absorbents que evitin la reverberació del so interior, a més d’aïllar de l’exterior, pot contribuir a generar l’ambient ideal per a poder utilitzar recursos educatius diferents, animant a la participació, sense preocupar-se per arribar a una situació en la qual el mateix soroll de l’aula provoqui incomoditat.

A Aisladur comptem amb més de vint anys d’experiència en el sector i els nostres professionals estan especialment preparats per a dissenyar i instal·lar sistemes per al correcte aïllament acústic d’un edifici. Adaptant-se a les condicions i necessitats de cada espai, i realitzant la instal·lació que resulti més còmode i pràctica per a cada centre.

Existeixen diversos recursos per a condicionar un espai, instal·lant elements de placa de guix laminat, tractats especialment per a absorbir el soroll. A Aisladur podem realitzar un estudi de l’espai i projectar un condicionament acústic fàcil i ràpid d’instal·lar, per a agilitzar tot el procés, i realitzar-lo de la forma més còmode possible.