Delegació AEAT de Tarragona

Delegació AEAT de Tarragona

Reformes a la delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de Tarragona.

Treballs realitzats

  • Instal·lació de falsos sostres.
  • Aïllament tèrmic i acústic.
  • Recobriments amb placa de guix.
  • Elements de protecció passiva contra el foc.