Mercadona de Cambrils

Supermercat Mercadona de Cambrils

Nova construcció del supermercat Mercadona a l’entrada de #Cambrils, un espai ampli i agradable per potenciar el comerç. Amb l’objectiu d’augmentar la seguretat de l’espai, fer-ho sostenible i agradable als clients.

Treballs realitzats

  • Falsos sostres per a instal·lacions de ventilació i elèctriques.
  • Recobriments amb placa de guix.
  • Aïllament tèrmic i acústic.
  • Elements de protecció passiva contra el foc.